vitpons@gmail.com

Si algú vol que tracti d'alguna edificació en concret, m'ho pot suggerir a aquest correu.
Si algú té alguna fotografia antiga d'algun edifici, encara que sigui desaparegut, s'agrairia.


Si alguien quiere que trate de algún edificio en concreto, me lo puede sugerir a este correo.
Si alguien tiene alguna fotografia antigua de algún edificio, aunque esté desaparecido, se agradecería.

dissabte, 6 d’abril de 2013

GAVÀ - Artur Costa, 24


Al carrer Artur Costa de Gavà hi ha aquesta casa modernista que crida l’atenció per la seva ornamentació de rajoles, llises a la part superior i trencadís a la resta.

Aquesta casa sempre havia estat atribuïda a Josep Canaleta, arquitecte municipal de Gavà durant força anys, però amb l’ajut del Centre d’Història de la Ciutat – Arxiu Municipal hem pogut localitzar que l’arquitecte que la va dissenyar, o si  més no, que signa el projecte és Ezequiel Porcel.

Aquesta casa és l’única que resta de tot un conjunt de petites cases, de planta baixa, cinc en concret, que va fer edificar Joan Badosa Sanfeliu entre els anys 1916 i 1917. La casa que ens ocupa es va ampliar amb un pis tot respectant el projecte original. Una resta de les altres cases es pot veure en la casa contigua a la 24, la 22, que encara conserva els ferros forjats de la finestra.

L’espai que deixa l’emmarcament acampanat de les obertures i els òculs cecs de la façana estan recoberts de trencadís, entre els quals, el de la porta d’accés a l’edifici presenta la inicial B del cognom del propietari. El parament de la façana està actualment arrebossat amb ciment. Les plantes i el coronament esglaonat estan diferenciats per una franja que reposa en mènsules esglaonades. Precisament en la que separa la planta baixa de la primera encara es pot veure la continuïtat que tenia amb la casa del costat.

Ezequiel Porcel Alabau es va titular com a arquitecte el 1902 a Barcelona i era fill del mestre d’obres Ezequiel Porcel de Bassols. Va ser arquitecte municipal de Barcelona gairebé fins a la seva mort (1926) i de Premià de Mar (1920 a 1926). Té obres a Barcelona (la majoria desaparegudes), Gavà, Viladecans, Premià de Mar i Terrassa. A Barcelona va fer, juntament amb l'arquitecte Ferran Romeu, un nou Pla d'Urbanització, el Pla d'Enllaços, també conegut com Romeu-Porcel (1917).

Tant les obres de Gavà com les de la veïna Viladecans havien estat atribuïdes, com s’ha dit, a Canaleta. En un principi pensava que no fos Canaleta l’autor i Porcel les signés per allò que en algunes localitats l’arquitecte municipal no podia projectar edificis privats, però aquesta teoria es podria descartar donat que en aquestes localitats sí que Canaleta signava obres.

Agraeixo a Assumpció Gabernet del Centre d’Història la seva col·laboració.

(foto: Valentí Pons i Toujouse)

En la calle Artur Costa de Gavà hay esta casa modernista que llama la atención por su decoración a base de azulejos, lisos en la parte superior y trencadís en el resto.

Esta casa siempre había sido atribuida a Josep Canaleta, arquitecto municipal de Gavà durante bastantes años, pero con la ayuda del Centro de Historia de la Ciudad - Archivo Municipal hemos podido localizar que el arquitecto que la diseñó, o, al menos, que firma el proyecto es Ezequiel Porcel.

Es la única que queda de todo un conjunto de pequeñas casas de planta baja, cinco en concreto, que hizo edificar Juan Badosa Sanfeliu entre los años 1916 y 1917. La casa que nos ocupa se amplió con un piso pero respetando el proyecto original. Como resto de las otras casas del conjunto, la casa número 22, contigua a esta, aún conserva los hierros forjados de la ventana.

El espacio que deja el enmarcado acampanado de las oberturas y los óculos ciegos de la fachada están recubiertos de trencadís, entre ellos cabe mencionar que el de la puerta de acceso al edificio presenta la inicial B del apellido del propietario. El paramento de la fachada está actualmente rebozado con cemento. Las plantas y el coronamiento escalonado están diferenciados por una franja que reposa en ménsulas escalonadas. Precisamente en la que separa la planta baja de la primera todavía se puede ver la continuidad que tenía con la casa de al lado.

Ezequiel Porcel Alabau se tituló como arquitecto en 1902 en Barcelona y era hijo del maestro de obras Ezequiel Porcel de Bassols. Fue arquitecto municipal de Barcelona casi hasta su muerte (1926) y de Premià de Mar (1920 a 1926). Tiene obras en Barcelona (la mayoría desaparecidas), ​​Gavà, Viladecans, Premià de Mar y Terrassa. En Barcelona realizó junto con el arquitecto Fernando Romeu un nuevo Plan de Urbanización, el Plan de Enlaces, también conocido como Romeu-Porcel (1917).

Tanto las obras de Gavà como las de la vecina Viladecans habían sido atribuidas, como se ha dicho, a Canaleta. En un principio pensaba que no fuera Canaleta el autor y Porcel las firmara ya que en algunas localidades el arquitecto municipal no podía proyectar edificios privados, pero esta teoría se podría descartar dado que en estas localidades sí que Canaleta firmó obras.

Agradezco a Assumpció Gabernet, del Centro de Historia, su colaboración.

1 comentari:

Escriu un comentari: