dissabte, 23 de juliol del 2016

L'HAVANA - Gervasio

El modernisme es va expandir des de Catalunya a diferents zones d'Espanya i també a Amèrica, en aquest cas fruit de l'emigració o d'arquitectes americans que havien estudiat a Barcelona.

Els exemples més freqüents són a l'Argentina, al Paraguai, a l'Uruguai i, sobretot, a Cuba.

Com a mostra aquesta casa situada a L'Havana, carrer Gervasio, projectada pel constructor barceloní Mario Rotllant que va estar actiu a l'illa entre els anys 1905 a 1924. Rotllant tenia estudis d'escultura a la Llotja de Barcelona.

A Cuba el moviment modernista molts cops se l'anomena com a "estilo catalán"

(foto: Josep Maria Ortiz Paricio)

El modernismo se expandió desde Cataluña a diferentes zonas de España y de América, en este último caso debido a la emigración o a arquitectos americanos que habían estudiado en Barcelona.

Los ejemplos más frecuentes son en Argentina, Paraguay, Uruguay y, sobre todo, en Cuba.

Como muestra esta casa ubicada en La Habana, calle Gervasio, proyectada por el constructor barcelonés Mario Rotllant que estuvo activo en la isla entre los años 1905 a 1924. Rotllant tenía estudios de escultura en la Lonja de Barcelona.

En Cuba al movimiento modernista muchas veces se le conoce como "estilo catalán"

* * * * *

"Modernisme" (Catalan Art Nouveau)  spread from Catalonia to different areas of Spain and America, in the latter case due to emigration or to American architects who had studied in Barcelona.

The most common examples are in Argentina, Paraguay, Uruguay and, especially in Cuba.

For example, you can see this house located in Havana, Gervasio street, designed by Mario Rotllant, a builder born in Barcelona who was active in the island between 1905 to 1924. Rotllant had studied sculpture at the Llotja of Barcelona.

In Cuba the Art Noeveau movement often is known as "Catalan style"

3 comentaris:

Escriu un comentari: