vitpons@gmail.com

Si algú vol que tracti d'alguna edificació en concret, m'ho pot suggerir a aquest correu.
Si algú té alguna fotografia antiga d'algun edifici, encara que sigui desaparegut, s'agrairia.


Si alguien quiere que trate de algún edificio en concreto, me lo puede sugerir a este correo.
Si alguien tiene alguna fotografia antigua de algún edificio, aunque esté desaparecido, se agradecería.

dilluns, 20 d’abril de 2015

RILLO DE GALLO - casa Gaudí

El meu amic Javier Romeu cada cop que surt de viatge em fa arribar fotos d'edificis modernistes, curiosos o interessant de l'època d'entre els segles XIX-XX.

L'altra dia em va passar aquesta foto de la coneguda com a Casa Gaudí o "El Capricho" que el Sr. Juan Antonio Martínez Montero es va construir com a casa pròpia en aquesta dècada dels 2010.

La casa vol ser un homenatge a l'Antoni Gaudí i pren formes inspirades en la Pedrera, els Jardins de Ca l'Artigas i d'altres.

Mentre Gaudí trobava que ser original era tornar als orígens, és a dir, a la Natura, Juan Antonio Martínez pren com a mestre al propi Gaudí, si més no en la façana, no crec que en l'estructura.

Una serp de trencadís ressegueix la façana on es poden veure reixes amb representacions d'animals, per exemple en el balcó del principal hi ha un animal de cada espai natural: el gos i el conill de la terra, el peix de la mar i l'ocell de l'aire; els baixos compten amb una cariàtide similar a la dels Jardins de la Pobla així com les columnes de sota els balcons; les reixes volen ser com les de la Pedrera però no imiten cap closca de tortuga, ara això sí sembla que es confonen amb les branques dels arbres. Carreus irregulars omplen la façana i treballs de ferro forjat el sostre que es remata amb una cúpula amb creu gaudiniana inconclusa.

Pastitx, kitsch, homenatge... cadascú que opini el que li sembla. El que és clar és que resulta aparent si més no en aquesta petita localitat d'uns 60 habitants de la província de Guadalajara. Almenys, no és una més de les façanes anodines de molta de l'arquitectura actual.


Mi amigo Javier Romeu cada vez que sale de viaje me envia fotos de edificios modernistas, curiosos o interesantes de la época de entre siglos XIX-XX.

El otro día me pasó esta foto de la conocida como Casa Gaudí o "El Capricho" que el Sr. Juan Antonio Martínez Montero se ha construido como casa propia en esta década de los 2010.

La casa quiere ser un homenaje a Antoni Gaudí y toma formas inspiradas en la Pedrera, los Jardines de Ca l'Artigas y otros.

Mientras Gaudí encontraba que ser original era volver a los orígenes, es decir, a la Naturaleza, Juan Antonio Martínez toma como maestro al propio Gaudí, al menos en la fachada, no creo que en la estructura.

Una serpiente de trencadís recorre la fachada en la cual se pueden ver rejas con representación de animales, por ejemplo en el balcón del principal hay un animal de cada espacio natural: el perro y el conejo de la tierra, el pez del mar y el pájaro del aire; los bajos cuentan con una cariátide similar a la de los Jardines de La Pobla así como las columnas que sostienen a los balcones; las rejas quieren ser como las de la Pedrera pero no imitan ningún caparazón de tortuga, eso sí parecen confundirse con las ramas de los árboles. Sillares irregulares llenan la fachada y trabajos de hierro forjado la parte alta que se remata con una cúpula con cruz gaudiniana inconclusa.

Pastiche, kitsch, homenaje ... cada uno que opine lo que le parezca. Lo que está claro es que resulta al menos aparente en esta pequeña localidad de unos 60 habitantes de la provincia de Guadalajara. Consigue eso sí no ser una más de las fachadas anodinas de la arquitectura actual.


My friend Javier Romeu whenever he travels he sends me pictures of Art Nouveau, curious or interesting buildings in the period between the XIX-XX centuries.

The other day sent me this photo of the known as Casa Gaudí or "El Capricho" that Mr. Juan Antonio Martinez Montero have built as a home in the 2010s.

The house is a tribute to Antoni Gaudí and takes shapes inspired by Pedrera, the Gardens of Ca l'Artigas and others.

While for Gaudí be original means return to the origin, ie, Nature, Juan Antonio Martínez takes the own Gaudí as a teacher, at least in the façade, I do not think in the structure.
A snake of trencadís covers the façade, this façade has balconies with representations of animals, for example on the balcony of the main floor there is an animal of every Natural Area: the dog and the rabbit from land, fish from the waters and bird of the air; in the ground floor there is a caryatid similar to the ones of the Gardens of La Pobla and the columns supporting the balconies are also inspired on those of this garden; the ironwork want to be like those of the Pedrera but not imitate any tortoiseshell, but seem confuse with tree branches. The building has at the top an unfinished Gaudi's cross.

Pastiche, kitsch, tribute ... everyone believes what he likes.

What is clear is that it results very amazing in this small town of about 60 inhabitants of the province of Guadalajara.


3 comentaris:

Escriu un comentari: