vitpons@gmail.com

Si algú vol que tracti d'alguna edificació en concret, m'ho pot suggerir a aquest correu.
Si algú té alguna fotografia antiga d'algun edifici, encara que sigui desaparegut, s'agrairia.


Si alguien quiere que trate de algún edificio en concreto, me lo puede sugerir a este correo.
Si alguien tiene alguna fotografia antigua de algún edificio, aunque esté desaparecido, se agradecería.

diumenge, 26 de juny de 2016

ORIS - Colònia Ymbern (Calvet)

Al municipi d'Orís, vora Torelló, i aprofitant l'aigua del Ter, Joan Camps edificà la Fàbrica de Filatures El Pelut el 1859

Després passà a Valentí Fath i finalment als fills de Pere Màrtir Calvet Carbonell, que era qui va fer edificar a Gaudí la famosa casa Calvet al carrer de Casp de Barcelona.


Els Calvet, Pere i Eduard Calvet Pintó,  crearen les cases per als treballadors avui abandonades i volgueren que Gaudí els aconsellés en la planificació de la colònia i hi projectés la Capella, la qual no va arribar a realitzar. Volien realitzar l'anomenat Paradís Obrer Modernista.

Les cases tenen força llum gràcies a la gran quantitat de finestrals. Es desconeix qui va ser l'autor de les mateixes: es parla de Josep Maria Riera, hi ha qui les atribueix a Josep Maria Pericas, el qual tenia l'estatge familiar a La Coromina (Torelló) i també a alguns dels arquitectes anomenats gaudinians (la influència gaudiniana es veu en l'ús de la pedra, alguns arcs, etc.)


Finalment el 1930 el conjunt passà a mans de Pere Ymbern, per la qual cosa es coneix com a Colònia Ymbern.

Els jardins eren obra de Nicolau Maria Rubió i Tudurí


 * * * * *

En el municipio de Orís, cerca de Torelló,  aprovechando el agua del río Ter, Joan Camps edificó la Fábrica de Hilados El Peludo en 1859

Después pasó a Valentín Fath y finalmente a los hijos de Pedro Mártir Calvet Carbonell, la persona que mandó edificar a Antoni Gaudí la famosa casa Calvet en la calle Casp de Barcelona.


Los Calvet, Pere y Eduard Calvet Pintó, crearon las casas para los trabajadores, hoy abandonadas, y quisieron que Gaudí les aconsejara en la planificación de la colonia y proyectara la Capilla, la cual no llegó a realizar. Querían realizar el llamado Paraíso Obrero Modernista.

Las casas tienen bastante luz gracias a la gran cantidad de ventanales. Se desconoce quién fue el autor de las mismas: se habla de Josep Maria Riera, hay quien las atribuye a Josep Maria Pericas, el cual tenía la morada familiar en La Coromina (Torelló) y también a algunos de los arquitectos llamados gaudinianos (la influencia gaudiniana se ve en el uso de la piedra, algunos arcos, etc.)


Finalmente en 1930 el conjunto pasó a manos de Pedro Ymbern, por lo que se conoce como colonias Ymbern.

Los jardines eran obra de Nicolau Maria Rubió i Tudurí


* * * * * 

In the municipality of Orís near Torello, using the water of the River Ter, Joan Camps built the factory "El Pelut" in 1859

Later he went to Valentin Fath and finally to the children of Pedro Martir Calvet Carbonell, the person who ordered to build his house in Barcelona (c/ Casp) to the famous Antoni Gaudí.The Calvet, Pere and Eduard Calvet Pintó, created the houses for workers, now abandoned, and wanted that Gaudí advise them in planning the colony and that projects the chapel, which was never carried out.

The houses have enough light thanks to the large number of windows. It is not known who was the author of them: somebody says  Josep Maria Riera, there are those who attributed to Josep Maria Pericas, which had his family home in La Coromina (Torelló) and also some of the  called Gaudinians architects.

Finally in 1930 the set was sold to Pedro Ymbern, thus is all known as Colònia Ymbern.


The gardens were the work of Nicolau Maria Rubió i Tudurí


1 comentari:

Escriu un comentari: