vitpons@gmail.com

Si algú vol que tracti d'alguna edificació en concret, m'ho pot suggerir a aquest correu.
Si algú té alguna fotografia antiga d'algun edifici, encara que sigui desaparegut, s'agrairia.


Si alguien quiere que trate de algún edificio en concreto, me lo puede sugerir a este correo.
Si alguien tiene alguna fotografia antigua de algún edificio, aunque esté desaparecido, se agradecería.

dissabte, 30 de juliol de 2016

LUXEMBURG - Art Nouveau

El modernisme es va expandir des dels centres més coneguts (Brussel·les, Nancy, Glasgow, Torí, Barcelona, París, Budapest, Viena) a la resta de ciutats europees. Així podem trobar exemples a gairebé tots els països d'Europa.

Com a mostra us ofereixo aquestes edificacions de la capital de Luxemburg. En la majoria es pot veure la influència de l'Escola de Nancy, encara que també n'hi ha del Jugendstil alemany.

També podem veure mostres a altres ciutats de Luxemburg: Esch-sur-Alzette, Mondorf, Rumelange, etc.

Goethe, 17

Michel Welter, 9

Petrusse, 72

                                                  (fotos: Valentí Pons)

El modernismo se expandió desde los centros más conocidos (Bruselas, Nancy, Glasgow, Turín, Barcelona, París, Budapest, Viena) al resto de ciudades europeas. Así podemos encontrar ejemplos en casi todos los países de Europa.

Como muestra os ofrezco estas edificaciones de la capital de Luxemburgo. En la mayoría se puede ver la influencia de la Escuela de Nancy, aunque también hay ejemplos del Jugendstil alemán.

Otras ciudades de Luxemburgo también cuentan con edificios modernistas: Esch-sur-Alzette, Mondorf, Rumelange, etc.

Goethe, 25

Michel Welter, 7

                                                 (fotos: Valentí Pons)

 Art Nouveau spread from the most famous centers (Brussels, Nancy, Glasgow, Torino, Barcelona, Paris, Budapest, Vienna) to other European cities. Thus, We can find examples in almost every country in Europe.

In this article I offer these buildings of the capital of Luxembourg. In them you can see the influence of the School of Nancy, although there are also examples of German Jugendstil.

Other cities in Luxembourg also have AN buildings: Esch-sur-Alzette, Mondorf, Rumelange, etc.

Goethe, 14
Cure, 10
                                                   (pictures: Valentí Pons)

1 comentari:

Escriu un comentari: