vitpons@gmail.com

Si algú vol que tracti d'alguna edificació en concret, m'ho pot suggerir a aquest correu.
Si algú té alguna fotografia antiga d'algun edifici, encara que sigui desaparegut, s'agrairia.


Si alguien quiere que trate de algún edificio en concreto, me lo puede sugerir a este correo.
Si alguien tiene alguna fotografia antigua de algún edificio, aunque esté desaparecido, se agradecería.

diumenge, 6 de maig de 2018

BARCELONA - cinema Spring


(Josep Maria Sagarra Plana)

(veure fotos al final de l'article / ver fotos al final del artículo / see more pictures at the end of this post)

L'antic cinema Spring del passeig de la Bonanova és una d'aquelles obres en que la seva autoria queda emmascarada.

Si ens atenem a les dades de l'Arxiu Municipal el projecte és del mestre d'obres Josep Masdeu qui el va dissenyar el 1911 per encàrrec de Joaquim Font Pedrosa en un inici com a "Sala Morgades"

Ara bé, com podem veure en el retall de diari, el seu veritable autor va ser l'arquitecte municipal del llavors municipi de Sarrià, l'Arnau Calvet.

Aquest fet solia ser freqüent donat que els arquitectes municipals no podien signar obra privada en les localitats on exercien. En alguns casos les hemeroteques o els arxius particulars ens ajuden a conèixer la veritable autoria, en altres queda en l'oblit i s'atribueix a qui signa el plànol per a l'expedient de llicència d'obra.

El cinema es va inaugurar amb el nom de Spring Cine el qual canvià pel de Murillo el 1939.

El 1954 l'arquitecte Antoni de Moragas bastí l'edifici actual en el qual continuà el cine fins a l'any 1984.

* * * * *

El antiguo cine Spring del paseo de la Bonanova es una de esas obras en que su autoría queda enmascarada.

Si nos atenemos a los datos del Archivo Municipal el proyecto es del maestro de obras Josep Masdeu quien lo diseñó en 1911 por encargo de Joaquim Font Pedrosa incialmente como "Sala Morgades".

Pero, como podemos ver en el recorte de periódico, su verdadero autor fue el arquitecto municipal del entonces municipio de Sarrià, Arnaldo Calvet.

Este hecho solía ser frecuente dado que los arquitectos municipales no podían firmar obra privada en las localidades en donde ejercían. En algunos casos las hemerotecas o archivos particulares nos ayudan a conocer la verdadera autoría, en otras queda en el olvido y se atribuye a quien firma el plano para cubrir el expediente de licencia de obra.

El cine se inauguró con el nombre de Spring Cine, cambiando por el de Murillo en 1939.


En 1954 el arquitecto Antoni de Moragas construyó el edificio actual en el que continuó el cine hasta el año 1984.

* * * * *

The old Spring cinema of the Passeig de la Bonanova is one of those works in which its authorship is masked.

 If we stick to the data of the Municipal Archive, the project is by the buildmaster  Josep Masdeu who designed it in 1911, commissioned by Joaquim Font Pedrosa initially as "Sala Morgades"

But, as we can see in the newspaper clipping, his true author was the municipal architect of the old of Sarrià, Arnau Calvet.

This fact used to be frequent because the municipal architects could not sign private work in the localities where they exerted. In some cases, the newspaper archives or private archives help us to know the true authorship, others are forgotten and it is attributed to who signs in order to get the license.

The cinema was inaugurated with the name of Spring Cinema, changing by Murillo in 1939.


In 1954 the architect Antoni de Moragas built the current building in which the cinema continued until 1984.


signatura de Josep Masdeu / firma de J. Masdeu / signature of J. Masdeu
Arxiu Municipal de Sarrià-Sant Gervasi

Arxiu Municipal de Sarrià-Sant Gervasi


retall a la premsa amb l'autoria / recorte de prensa con la verdadera autoría / newspaper report with the true autorship


2 comentaris:

Escriu un comentari: