vitpons@gmail.com

Si algú vol que tracti d'alguna edificació en concret, m'ho pot suggerir a aquest correu.
Si algú té alguna fotografia antiga d'algun edifici, encara que sigui desaparegut, s'agrairia.


Si alguien quiere que trate de algún edificio en concreto, me lo puede sugerir a este correo.
Si alguien tiene alguna fotografia antigua de algún edificio, aunque esté desaparecido, se agradecería.

dissabte, 6 d’octubre de 2018

SABADELL - Despatx Genís i PontEl 1915 Eduard Maria Balcells projectava aquesta petita meravella del modernisme sabadellenc.

Es tractava del despatx per a la raó social Genís y Pont, empresa tèxtil formada per Antonio Genís i Joan Pont Elías, que després passa a ser "Pont Hermanos", els quals podrien ser Ramon, Jaume i Bàrbara Pont i Bas.

L'edifici compta amb molts detalls del modernisme català (estuc, fals carreu de pedra, ornamentació vegetal i animals -dracs-, ceràmica vidrada, etc) i alguns del  modernisme vienès (triglifs, ones a les pilastres i les pinyes superiors i en els motius dels ferros forjats). 

També es pot veure l'escut de Sabadell (la ceba) amb el símbol del comerç (Mercuri). Manca l'estructura de ferro que coronava l'edifici, si més no en el projecte presentat a l'Ajuntament.

Són notables les finestres i la porta d'accés, aquesta composta per un arc dividit en tres que corresponen a porta i finestres en una estructura que es mira de repetir a la planta baixa de la façana lateral.

Es troba en l'angle dels carrers Sant Josep i Carme, al centre de Sabadell.

Com a curiositat, Balcells i Pont tornaren a relacionar-se quan l'edifici passà a ser la seu de "Balcells i Pont Arquitectes"

(veure més fotos al final de l'article)
(fotos: Valentí Pons Toujouse)


En 1915 Eduard Maria Balcells proyectaba esta pequeña maravilla del modernismo sabadellense.

Se trataba del despacho para la razón social Genís y Pont, empresa textil formada por Antonio Genís y Joan Pont Elías, que luego pasó a ser "Pont Hermanos", los cuales podrían ser Ramon, Jaume y Bàrbara Pont i Bas.

El edificio cuenta con muchos detalles del modernismo catalán (estuco, falso sillar de piedra, ornamentación vegetal y animales -dragones-, cerámica vidriada, etc) y algunos del modernismo vienés (triglifos, ondas en las pilastras y las piñas superiores, además de los motivos en los hierros forjados).

También se puede ver el escudo de Sabadell (la cebolla) con el símbolo del comercio (Mercurio). Falta la estructura de hierro que coronaba el edificio, al menos en el proyecto presentado en el Ayuntamiento.

Son notables las ventanas y la puerta de acceso compuesta por un arco dividido en tres que corresponden a puerta y ventanas en una estructura que se intenta repetir en la planta baja de la fachada lateral.

Se encuentra en el ángulo de las calles Sant Josep y Carme, en el centro de Sabadell.

Como curiosidad, Balcells y Pont volvieron a relacionarse cuando el edificio pasó a ser la sede de "Balcells i Pont Arquitectes"

(ver más fotos al final del artículo)
(fotos: Valentí Pons Toujouse)In 1915 Eduard Maria Balcells designed this small marvel of Sabadell modernism.

It was the office for "Genís y Pont", a textile company formed by Antonio Genís and Joan Pont Elías, which later became "Pont Hermanos", which could be Ramon, Jaume and Bàrbara Pont i Bas

The building has many details of Catalan Art Nouveau (stucco, false stone ashlar, plant and animal ornamentation -dragons-, glazed ceramics, etc) and some of the Viennese Sezession (triglyphs, waves in the pillars and upper pineapples, in addition to the motifs in forged irons). You can also see the coat of Sabadell (the onion) with the symbol of commerce (Mercury). The iron structure that crowned the building, at least in the project presented at the Town Hall, is missing.

Notable are the windows and the access door composed of an arch divided into three that correspond to the door and windows in a structure that is intended to be repeated on the ground floor of the side façade.

It is located at the corner of Sant Josep and Carme streets, in the center of Sabadell.

1 comentari:

Escriu un comentari: