vitpons@gmail.com

Si algú vol que tracti d'alguna edificació en concret, m'ho pot suggerir a aquest correu.
Si algú té alguna fotografia antiga d'algun edifici, encara que sigui desaparegut, s'agrairia.


Si alguien quiere que trate de algún edificio en concreto, me lo puede sugerir a este correo.
Si alguien tiene alguna fotografia antigua de algún edificio, aunque esté desaparecido, se agradecería.

dimecres, 1 de febrer de 2012

SITGES - Ribera, 71


A principis de segle XX Bernardo Fernández Valdés va projectar una sèrie d’edificacions a l’actual Passeig de la Ribera de Sitges, llavors coneguda com “prolongació del passeig de la Ribera”, i a tocar de l’”hort de Vilanova”. En total van ser vuit cases i el garatge i el conjunt es va construir entre els anys 1908 i 1909. Arran del mateix aquesta part de passeig va prendre el nom de “Passeig Bernardo Fernández”.
D’aquest conjunt modernista tan sols resten dempeus algunes cases. Hi destacava el garatge, del qual ens ocupem en aquest article.
A primera vista sembla obra de Joan Rubió i Bellver, però, a l’igual que totes les cases, va ser ideat per l’arquitecte Marcel·lià Coquillat a qui Bernardo Fernández ja havia encarregat la seva pròpia casa el 1905 (passeig de la Ribera, 32, actualment destruïda).
Podríem qualificar l’obra de gaudiniana i en ella sobresurten el joc d’arcades, d’influència gòtica, el trencadís que omple els buits i la finestra lluminària central. El parament era de maó vist i la forta inclinació del teulat venia reforçada cromàticament amb l´ús de la ceràmica.
Coquillat va ser arquitecte municipal de Barcelona i de Sant Just Desvern i si parlem d’obres en estil modernista, en va realitzar per la província de Barcelona, a més de Cartagena, Múrcia, Elx, Alacant, Valdepeñas, Madrid i Peñamallera (Astúries)
Coquillat va néixer a Elx (Alacant) el 1864 i va morir també a la província d’Alacant, a Busot, el 1923. Tenia el títol del 1892 per Barcelona. A Elx va ser nomenat fill predilecte per la seva contribució a l’Església de Santa Maria.A principios del siglo XX Bernardo Fernández Valdés proyectó una serie de edificaciones en el actual Paseo de la Ribera de Sitges, entonces conocido como "prolongación del Paseo de la Ribera", y cerca de la "huerta de Vilanova". En total fueron ocho casas y el garaje y el conjunto se construyó entre los años 1908 y 1909. A raíz del mismo esta parte de paseo tomó el nombre de "Paseo Bernardo Fernández".
De este conjunto modernista sólo quedan en pie algunas casas. Destacava el garaje, del que nos ocupamos en este artículo.
A primera vista parece obra de Joan Rubió i Bellver, pero, al igual que todas las casas, fue ideado por el arquitecto Marceliano Coquillat a quien Bernardo Fernández ya había encargado su propia casa en 1905 (paseo de la Ribera, 32, actualmente destruida).
Podríamos calificar la obra de gaudiniana y en ella sobresalen el juego de arcadas, de influencia gótica, el trencadís que llena los vacíos y la ventana luminaria central. El paramento era de ladrillo visto y la fuerte inclinación del tejado venía reforzada cromáticamente por el uso de la cerámica.
Coquillat fue arquitecto municipal de Barcelona y de Sant Just Desvern y si hablamos de obras en estilo modernista, las realizó por la provincia de Barcelona, ​​además de Cartagena, Murcia, Elche, Alicante, Valdepeñas, Madrid y Peñamallera (Asturias)
Coquillat nació en Elche (Alicante) en 1864 y murió también en la provincia de Alicante, en Busot, en 1923. Tenía el título de 1892 por Barcelona. En Elche fue nombrado hijo predilecto por su contribución a la Iglesia de Santa María.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Escriu un comentari: