dimecres, 1 de febrer de 2012

VILAGARCÍA - farmacia Bermejo


D’entre totes les edificacions modernistes que existeixen o han existit a la localitat pontevedrenca de Vilagarcía de Arousa cal destacar, o millor dit calia destacar,  la Casa-farmàcia Bermejo amb els annexos Almacenes Coloniales. Dic calia perquè l’obra ha estat mutilada amb l’addició de diversos pisos per tal de convertir-la en hotel.

Del que era la farmàcia han conservat part del coronament i algun tret decoratiu, mentre que els magatzems han tingut millor sort donat que tan sols han sofert la remunta.

La casa va ser bastida a petició de Ricardo Bermejo Blanco l’any 1908. I tot i que sembla obra de l’arquitecte Antonio López Hernández, actiu a Pontevedra en aquella època, el més sorprenent és que és del també arquitecte Jesús López de Rego. Remarco sorprenent perquè fins ara només em constaven obres de López de Rego a Santiago.

Jesús López de Rego Labarta  va néixer i morir a Santiago de Compostel·la (1876-1972) i va obtenir el títol a l’Escola de Madrid el 1901.

La casa Bermejo situada a Castelao, 23 amb Alexandre Bóveda i Arzobispo Lago presentava una combinació de detalls del modernisme català amb altres més propis de la sezession. Una foto de l’època es pot veure a:
Les dades d’aquest edifici i de molts altres de Vilagarcía les he aconseguit amb la inestimable ajut de l’arxiver Roberto Sobrado a qui vull agrair el seu veritable interès i col·laboració.
De entre todas las edificaciones modernistas que existen o han existido en la localidad pontevedresa de Vilagarcía de Arousa hay que destacar, o mejor dicho había que destacar, la Casa-farmacia Bermejo con los anexos Almacenes Coloniales. Digo era porque la obra ha sido mutilada con la adición de varios pisos para convertirla en hotel.

De la antigua farmacia han conservado parte del coronamiento y algún rasgo decorativo, mientras que los almacenes han tenido mejor suerte ya que sólo han sufrido la remonta.

La casa fue construida a petición de Ricardo Bermejo Blanco en 1908. Y aunque podría parecer obra del arquitecto Antonio López Hernández, activo en Pontevedra en aquellos años, lo más sorprendente es que es del también arquitecto Jesús López de Rego. Remarco sorprendente porque hasta ahora sólo me constaban obras de López de Rego en Santiago.

Jesús López de Rego Labarta nació y murió en Santiago de Compostela (1876-1972) y obtuvo el título en la Escuela de Madrid en 1901.

La casa Bermejo situada en Castelao, 23 con Alexandre Bóveda y Arzobispo Lago presentaba una combinación de detalles del modernismo catalán con otros más propios de la Sezession. Una foto de la época se puede ver en:
Los datos de este edificio y de muchos otros de Vilagarcía los he conseguido con la inestimable ayuda del archivero Roberto Sobrado a quien quiero agradecer su verdadero interés y colaboración.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Escriu un comentari: