diumenge, 1 de juliol de 2012

BARCELONA - sepulcre Joan Cabot


Els mestres d’obra i els arquitectes no només dissenyaven les cases dels vius , sinó que també feien les “dels morts”.

Moltes vegades els propietaris d’una casa requerien els serveis del mateix facultatiu que li va projectar perquè també li dissenyés la seva tomba o panteó.

En aquest cas presentem un sepulcre dissenyat pel famós mestre d’obres Josep Graner qui el 1903 el bastí per a Joan Cabot Amigó i família, essent els marbristres Serra i Figueras els qui l’esculpiren.

Presenta una rica temàtica vegetal, simètrica respecte un eix central; l’escultura d’un àngel al bell mig i el tipus de cal·ligrafia fet servir és el propi del modernisme.

Es troba al Cementiri de Montjuïc, a la Via de la Santa Creu, núm. 4-M. Serra i Figueras signen el treball.


Los maestros de obra y los arquitectos no sólo diseñaban las casas de los vivos, sino que también hacían las "de los muertos".

Muchas veces los propietarios de una casa requerían los servicios del mismo facultativo que se la proyectó para que también le diseñara su tumba o panteón.

En este caso presentamos un sepulcro diseñado por el famoso maestro de obras Josep Graner quien en 1903 lo construyó para Joan Cabot Amigó y familia, siendo los marmolistas Serra y Figueras quienes la esculpieron.

Presenta una rica temática vegetal, simétrica respecto a un eje central; la escultura central de un ángel y el tipo de caligrafía usado es el propio del modernismo.

Se encuentra en el Cementerio de Montjuïc, en la Vía de la Santa Cruz, núm. 4-M. Serra y Figueras firman el trabajo.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Escriu un comentari: