dimecres, 1 d’agost de 2012

MÚRCIA - casa Díaz Cassou


Quan es parla de modernisme a la regió murciana normalment les dades es refereixen a Cartagena i dintre d'aquella població al tortosí Victor Beltrí, però a la comunitat hi han altres exemples modernistes fets tant per Beltrí com per altres autors.

A la capital murciana es troba, per exemple, la casa de Pedro Díaz Cassou al carrer de Santa Teresa, núm. 21. La casa va ser projectada per l'arquitecte José Antonio Rodríguez Martínez i es va construir entre els anys 1900 a 1906. Rodríguez es va titular a l'Escola de Madrid el 1893 i va ser arquitecte municipal de Múrcia des del 1901 fins al 1928. També va ser arquitecte municipal d'Oriola i diocesà d'Oriola i de Cartagena.

Aquesta construcció té una clara referència medieval. La façana principal, la que dóna al carrer, està molt més treballada que la lateral, però el més destacable és el cos que forma el xamfrà amb el coronament amb merlets i la seva tribuna-mirador central.

La tribuna està formada per petites columnes que reposen totes elles, llevat de la central, sobre unes bases amb carasses, a més, totes elles tenen un acabament en un pronunciat floró vegetal, excepte, un altre cop, la central la qual és rematada per un bust femení. La columneta central, a més, és de fusta vista. Tant la tribuna com el balcó de la façana principal descansen sobre unes mènsules que tenen esculpides les lletres del propietari: diaz cassou.

La barana del mirador és d'un ric disseny modernista, la resta de ferros són de catàleg.
Cuando se habla de modernismo en la región murciana normalmente los datos se refieren a Cartagena y dentro de esa población al tortosino Victor Beltrí, pero en la comunidad hay otros ejemplos modernistas hechos por Beltrí o por otros autores.

En la capital murciana se encuentra, por ejemplo, la casa de Pedro Díaz Cassou en la calle Santa Teresa, n. 21. La casa fue proyectada por el arquitecto José Antonio Rodríguez Martínez y se construyó entre los años 1900 a 1906. Rodríguez se tituló en la Escuela de Madrid en 1893 y fue arquitecto municipal de Murcia desde 1901 hasta 1928. También fue arquitecto municipal de Orihuela y diocesano de Orihuela y de Cartagena.

Esta construcción tiene una clara referencia medieval. La fachada principal, la que da a la calle, está mucho más trabajada que la lateral, pero lo más destacable es el cuerpo que forma el chaflán con un coronamiento almenado y una tribuna-mirador central.

La tribuna está formada por pequeñas columnas que reposan todas ellas, salvo la central, sobre unas bases con caras esculpidas, además, todas ellas tienen un acabado en un pronunciado florón vegetal, excepto, de nuevo, la central, la cual es rematada por un busto femenino. La columna central, además, es de madera vista. Tanto la tribuna como el balcón de la fachada principal descansan sobre unas ménsulas que tienen esculpidas las letras del propietario: diaz cassou.

La barandilla del mirador es de un rico diseño modernista, el resto de hierros son de catálogo.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Escriu un comentari: