vitpons@gmail.com

Si algú vol que tracti d'alguna edificació en concret, m'ho pot suggerir a aquest correu.
Si algú té alguna fotografia antiga d'algun edifici, encara que sigui desaparegut, s'agrairia.


Si alguien quiere que trate de algún edificio en concreto, me lo puede sugerir a este correo.
Si alguien tiene alguna fotografia antigua de algún edificio, aunque esté desaparecido, se agradecería.

divendres, 1 de març de 2013

SITGES - Ribera, 28

Al passeig de la Ribera de Sitges es troba aquesta casa que té una certa similitud amb la que va edificar el Dr. Genové a la Rambla de Barcelona i que va ser obra d’Enric Sagnier.

Aquesta, però, no és obra de Sagnier.

La va fer bastir la senyora Rosario Sans, vídua d’Amell, el 1922 i el seu arquitecte va ser Climent Maynés, essent, curiosament, la única obra modernista d’aquest autor. També deuria ser una de les seves primeres obres donat que es va titular a Barcelona precisament aquell mateix any.

La casa del costat, la número 29, sí que la va projectar Sagnier per a Isabel Ferret de Martorell (1899).


Barcelona- Casa-farmàcia dr. Genové

En el paseo de la Ribera de Sitges se encuentra esta casa que tiene una cierta similitud con la que edificó el Dr. Genové en la Rambla de Barcelona y que fue obra de Enric Sagnier.

Ésta, sin embargo, no es obra de Sagnier.

La hizo construir la señora Rosario Sans, viuda de Amell, en 1922 y su arquitecto fue Clemente Maynés, siendo, curiosamente, la única obra modernista de este autor. También tiene que ser una de sus primeras obras dado que se tituló en Barcelona precisamente ese mismo año.

La casa de al lado, la número 29, sí que la proyectó Sagnier para Isabel Ferret de Martorell (1899).

2 comentaris:

Escriu un comentari: