dissabte, 26 d’abril del 2014

BARCELONA - carrer Pomaret - casa Ferrater
En el carrer Pomaret de l’antiga Vila de Sarrià hi ha unes quantes cases modernistes, de les quals potser la més destacable és la que ocupa els números 17 i 19.

Es tracta de la casa d’Amèlia de Ferrater, vídua de García-Navarro, erigida entre els anys 1904 i 1905 per l’arquitecte Joan Josep Hervàs.

És una casa doble envoltada de jardí i actualment ocupada pel col·legi Santa Clara International Collage.

Amèlia de Ferrater Feliu era la vídua del general de divisió José García-Navarro Navarro, antic governador militar de Barcelona i província que havia mort el juliol del 1902.

El 1904 decideix construir aquesta casa i escull l’arquitecte Joan Josep Hervàs que ja havia fet una casa per a la família Ferrater el 1903 al número 13 d’aquest carrer.Hervàs era un arquitecte nascut a la província de Madrid el 1851, titulat per l’Escola de Barcelona el 1879 tenint com a companys de promoció, entre d’altres, a Jaume Gustà (que sembla que signà alguns projectes d’Hervàs a Sarrià), a Joaquim Bassegoda, a Manuel Comas i a Gaietà Buïgas (el de l’estàtua de Colom, entre d’altres)

Va ser arquitecte municipal de Sitges, Tortosa, Manila (Filipines, quan encara era colònia espanyola) i Sarrià.

A Sarrià va treballar per les famílies Ferrater, Galceran, Rosales, Ponsà i Pérez Samanillo. Per a l'indiano Pérez Samanillo cal esmentar que anys després de projectar-li la casa del passeig de la Bonanova, actualment desapareguda, li construí el palauet, ara mutilat, del xamfrà Balmes i Diagonal, premi de l’Ajuntament de Barcelona (1910) i actualment seu del Círculo Ecuestre.

La casa pren com a inici el modernisme goticitzant amb àmplia decoració floral al voltant de les obertures i dels falsos pilars, trencadís entre les corbes i contracorbes del coronament i en algunes llindes i tanques de ferro forjat d’accés a cadascuna de les cases.
En la calle Pomaret, en la antigua Villa de Sarrià hay unas cuantas casas modernistas, de las cuales quizá la más destacable es la que ocupa los números 17 y 19.

Se trata de la casa de Amelia de Ferrater, viuda de García-Navarro, erigida entre los años 1904 y 1905 por el arquitecto Juan José Hervás.

Es una casa doble rodeada de jardín y actualmente ocupada por el colegio Santa Clara International Collage.

Amelia de Ferrater Feliu era la viuda del general de división José García-Navarro Navarro, antiguo gobernador militar de Barcelona y provincia que había muerto en julio de 1902.

En 1904 decide construir esta casa y escoge al arquitecto Juan José Hervás, que ya había hecho una casa para la familia Ferrater en 1903 en el número 13 de la misma calle.

Hervás era un arquitecto nacido en la provincia de Madrid en 1851, titulado por la Escuela de Barcelona en 1879 teniendo como compañeros de promoción, entre otros, a Jaime Gustà (quien parece que firmó algunos proyectos de Hervás en Sarrià), Joaquim Bassegoda, Manuel Comas y Cayetano Buïgas (autor, entre otras, de la estatua de Colón de Barcelona)

Fue arquitecto municipal de Sitges, Tortosa, Manila (Filipinas, cuando aún era colonia española) y Sarrià.

En Sarrià trabajó para las familias Ferrater, Galceran, Rosales, Ponsà y Pérez Samanillo. Para este último, años después de proyectarle el chalet del paseo de la Bonanova, actualmente desaparecido, le construyó el palacete, ahora mutilado, del chaflán Balmes con Diagonal, premio del Ayuntamiento de Barcelona (1910 ) y actualmente sede del Círculo Ecuestre.


El estilo de la casa se enmarca en el modernisme de inspiración gótica con amplia decoración floral alrededor de las oberturas y de los falsos pilares, trencadís entre las curvas y contracurvas del coronamiento y en algunos dinteles, y verjas de hierro forjado de acceso a cada una de las casas.

3 comentaris:

Escriu un comentari: