dilluns, 9 de juny de 2014

MADRID - Feijóo, 13

L'altre dia Javier Romeu, un altre entusiasta del modernisme, em va trametre aquesta foto d'un magatzem que es troba al carrer Feijóo, 13 de Madrid. 

                                            (foto: Javier Romeu)

No hem pogut averiguar qui va ser l'arquitecte que el va projectar. Sembla construït a la dècada dels 20 del segle passat.

Però el que em va cridar l'atenció és el paregut amb l'obra que des del 1915 projectava l'arquitecte barceloní Josep Domènech i Mansana, en la que combinava el parament blanc de l'arrebossat de la façana amb el joc cromàtic del vermell del maó vist. Valguin dos fotos a tall d'exemple il·lustratiu: les antigues Escoles de Santa Maria de Palautordera (1919) i les naus industrials de les germanes Ametller a Barcelona, carrer Doctor Trueta, 127-133 (1917/18)

Se sap que com a mínim Domènech i Mansana va dissenyar un edifici a Madrid, al carrer Alberto Bosch, núms. 11-13 de l'antiga numeració, l'any 1925, ara desaparegut.
 
                                                         (foto: Valentí Pons)

Hace unos días Javier Romeu, otro entusiasta del modernismo, me envió esta foto de un almacén que se encuentra en la calle Feijóo, 13 de Madrid. 

No hemos podido averiguar quién fue el arquitecto que lo proyectó. Parece construido en la década de los 20 del siglo pasado. 

Pero lo que me llamó la atención es el parecido con la obra que desde 1915 proyectaba el arquitecto barcelonés Josep Domènech Mansana, en donde combinaba el paramento blanco del enlucido de la fachada con el juego cromático del rojo del ladrillo. Valgan dos fotos a  modo de ejemplo ilustrativo: las antiguas Escuelas de Santa Maria de Palautordera (1919) y las naves industriales de las hermanas Ametller en Barcelona, ​​calle Doctor Trueta, 127 a 133 (1917/18) 

Se sabe que al menos Domènech Mansana diseñó un edificio en Madrid, en la calle Alberto Bosch, núms. 11-13 de la antigua numeración, en el año1925 y actualmente desaparecido.

1 comentari:

Escriu un comentari: