diumenge, 1 de maig de 2016

VALÈNCIA - Josep Manuel Cortina i els dracsValència- Beniferri - torre

Continuant amb el tema dels dracs iniciat en les fotos de la diada de Sant Jordi, avui parlem dels mateixos en l'obra de l'arquitecte Josep Manuel Cortina.

El drac és un dels animals més utilitzats en la iconografia modernista catalana. Representa el mal, els problemes que s'han de vèncer, però alhora és també un animal que simbolitza els quatre elements bàsics: neix a l'aigua o vora de l'aigua, viu a la terra, vola pels aires i escup foc. A més té en el seu cos dos dels ideals modernistes: el dinamisme i el predomini de la corba.

Cortina va néixer a València el 1868, ciutat on també va mori el 1950. Va estudiar a Barcelona entre els anys 1884 i 1890 d'aquí la influència del primer modernisme català basat en l'historicisme. La revàlida del títol d'arquitecte, però, la va obtenir a Madrid el 1891.

Els seus dracs els podem veure a València, Paterna i un a Ceuta, en edificis historicistes o modernistes. Algunes de les cases es coneixen fins i tot com a "casa dels dracs". Es troben en gàrgoles, escuts, coronaments d'edificis,  desplaçant-se per les façanes, interiors. Però és millor que els veiem en les imatges següents.


Ceuta - "Casa de los dragones" (germans Cerni González)

València - c/ Sorni -Jorge Juan - Casa dels Dracs (Antonio Gallego)

València - c/ Fèlix Pizcueta

València - c/ Sorni -Jorge Juan - Casa dels Dracs (Antonio Gallego)


Continuando con el tema de los dragones iniciado en las fotos del día de San Jorge, hoy hablamos de los mismos en la obra del arquitecto José Manuel Cortina.

El dragón es uno de los animales más utilizados en la iconografía modernista catalana. Representa el mal, los problemas que se tienen que vencer, pero a la vez es también un animal que simboliza los cuatro elementos básicos: nace en el agua o cerca del agua, vive en la tierra, vuela por los aires y escupe fuego. Además tiene en su cuerpo dos de los ideales modernistas: el dinamismo y el predominio de la curva.

Cortina nació en Valencia en 1868, ciudad donde también murió en 1950. Estudió en Barcelona entre los años 1884 y 1890 de ahí la influencia del primer modernismo catalán basado en el historicismo. La reválida del título de arquitecto, sin embargo, la obtuvo en Madrid en 1891.

Sus dragones los podemos ver en Valencia, Paterna y un en Ceuta, en edificios historicistas o modernistas. Algunas de las casas son incluso conocidas como "casa de los dragones". Los dragones se encuentran en gárgolas, escudos, remates de edificios, desplazándose por las fachadas, interiores. Pero es mejor que lo veamos en las siguientes imágenes.

València - c/ Sorni -Jorge Juan - Casa dels Dracs (Antonio Gallego)

València - Panteó Monterde Tejera

Paterna - Xalet Cortina

Continuing the theme of the dragons started on Saint George's day, today we speak of them in the work of the architect Jose Manuel Cortina.

The dragon is one of the most used in the Catalan Art Nouveau iconography. It represents evil, problems that must be overcome, but at the same time is also an animal that symbolizes the four basic elements: born in the water or near water, live on earth, flying through the air and spits fire. His body also has two of the Art Nouveaut ideals: the dynamism and the predominance of the curve.

Cortina was born in Valencia in 1868, city where also died in 1950. He studied in Barcelona between 1884 and 1890 hence the influence of the first Catalan Art Nouveau based on historicism. The revalidation of the title of architect, however, won in Madrid in 1891.

We can see his dragons in Valencia, Paterna and one in Ceuta (North of Africa). Some of the houses are even known as "home of the dragons". Dragons are in gargoyles, coats, tops of buildings, scrolling through the facades, interiors. But it is better to see it in the pictures below.


València - Palau del Comte de Nieulant2 comentaris:

Escriu un comentari: