vitpons@gmail.com

Si algú vol que tracti d'alguna edificació en concret, m'ho pot suggerir a aquest correu.
Si algú té alguna fotografia antiga d'algun edifici, encara que sigui desaparegut, s'agrairia.


Si alguien quiere que trate de algún edificio en concreto, me lo puede sugerir a este correo.
Si alguien tiene alguna fotografia antigua de algún edificio, aunque esté desaparecido, se agradecería.

dissabte, 30 de juny de 2018

BARCELONA - Gran Restaurant Coll


(col·lecció Jorge Álvarez, 1924)

L'amic Jorge Álvarez em passava dues fotos del Gran Hotel Coll que es trobava a la plaça del Tibidabo.

No he trobat dades sobre l'autor de l'edifici, del qual destaquen les grans obertures dels baixos.

El propietari era Jaume Coll, que també havia estat propietari del Gran Café Restaurant Pelayo, a la confluència de Pelai amb La Rambla.

L'edifici es va construir cap el 1908 i va desaparèixer cap als anys 1940's. El 1946 s'inaugurava en el seu empleçamanet l'Hotel "La Masia"

* * * * *
(col·lecció Jorge Álvarez, v.1910, menjador)


Mi buen amigo Jorge Álvarez me pasaba dos fotos del Gran Hotel Coll que se encontraba en la plaza del Tibidabo.

No he encontrado datos sobre el autor del edificio, del que destacan las grandes oberturas de los bajos.

El propietario era Jaime Coll, que también había sido propietario del Gran Café Restaurante Pelayo, en la confluencia de Pelai con La Rambla.

El edificio se construyó hacia el 1908 y desapareció hacia los años 1940 's. En 1946 se inauguró en el lugar que ocupaba el hotel "La Masia"

(detall postal de Lucien Roisin)

* * * * *

My friend Jorge Álvarez have sent me two pictures of the Gran Hotel Coll that was in the Plaça del Tibidabo.

I have not found data on the author of the building, from which the great openings of the bass stand out.

The owner was Jaume Coll, who had also owned the Gran Café Restaurante Pelayo, at the confluence of Pelai with La Rambla.

The building was built around 1908 and disappeared in the 1940's. In 1946 it was inaugurated in his place the hotel "The Masía"

3 comentaris:

Escriu un comentari: