diumenge, 23 de setembre de 2018

PIERA - Francesc Berenguer - Capella Mercè(foto. Valentí Pons Toujouse)

-veure fotos al final de l'article-

Entre 1909-1910, Francesc Berenguer Mestres, la "mà dreta de Gaudí", construí la capella de la Mare de Déu de la Mercè en terrenys de Ca N'Aguilera, a Piera.

La capella fou sufragada per la baronessa d'Almenar, la senyora Mercè d'Aiguavives i de Leon, i la seva filla, la Isabel de Viala d'Aiguavives.

Els plànols oficials de la capella són signats per l'arquitecte Eduard Maria Balcells, donat que Berenguer, en no haver acabat la carrera d'arquitecte no podia firmar-los.

Va haver uns anys que s'utilitzà com a escola, recuperant més endavant les funcions litúrgiques. El campanar fou restaurat el 1960 després d'haver estat destruït.

Són d'esmentar els arcs catenaris gaudinians de l'entrada i de l'interior (del qual no he pogut fer fotos, en estar tancada) i el pinacle que remata l'espadanya format per còdols.

La façana combina el maó vist amb la pedra.

* * * * * (foto. Valentí Pons Toujouse)

Entre 1909-1910, Francesc Berenguer Mestres, la "mano derecha de Gaudí", construyó la capilla de la Virgen de la Merced en terrenos de Ca N'Aguilera, en Piera.

La capilla fue sufragada por la baronesa de Almenar, doña Mercedes de Aiguavives y de León, y su hija, Isabel de Viala de Aiguavives.

Los planos oficiales de la capilla los firmó el arquitecto Eduard Maria Balcells, puesto que Berenguer, al no tener acabada la carrera de arquitecto no podía firmarlos.

Hubo unos años en que se utilizó como escuela, recuperando más adelante las funciones litúrgicas. El campanario que había sido destruído, se restauró en 1960.

Cabe mencionar los arcos parabólicos gaudinianos de la entrada y del interior (del que no he podido hacer fotos, al estar cerrada) y el pináculo que remata la espadaña, a base de guijarros.

La fachada combina el ladrillo visto con la piedra.

* * * * *


Between 1909-1910, Francesc Berenguer Mestres, the "right hand of Gaudí", built the chapel of the Virgin of Mercy on Ca N'Aguilera, in Piera, Barcelona.

The chapel was financed by the Baroness of Almenar, lady Mercedes de Aiguavives y de Leon, and her daughter, Isabel de Viala de Aiguavives.

The official plans of the chapel were signed by the architect Eduard Maria Balcells, Berenguer, having not finished his career as an architect and could not sign them.

During some years it was used as a school, later recovering the liturgical functions. The bell tower, that had been destroyed, was restored in 1960.

It is worth mentioning the Gaudinian parabolic arches of the entrance and the interior (of which I have not been able to take photos, being closed) and the pinnacle that tops the bell gable, with pebbles.


The facade combines brick with stone.

(fotos: Valentí Pons Toujouse)


1 comentari:

Escriu un comentari: