dimarts, 19 de març de 2019

BARCELONA - Campoamor, 52-54Barcelona
C/ Campoamor, 52-54 
Torres Francesc Sans Grau
Arquitecte: Joan Bruguera, 1908-09

Francesc Sans Grau (1861-1927) era un industrial del tèxtil casat amb Magdalena Bernet, els qual tenen un carrer dedicat a Horta.

Joan Bruguera va ser l'arquitecte de la família Sans Grau (germans Francesc i Miquel) des del 1907 fins als anys 1930. Va edificar diverses torres i cases a Horta i les fàbriques que la família tenia a Diputació amb Casanova (Eixample) i al carrer Blanco (Sants)

El panteó, al Cementiri d'Horta, també és obra de Joan Bruguera


3 comentaris:

Escriu un comentari: