divendres, 5 d’abril de 2019

BARCELONA - Horta - Maria Roset


En el número d'octubre de 1903 de la revista "Arquitectura y Construcción" apareixia una làmina amb la fotografia de la torre de Maria Roset a Horta, projectada per Antoni Serrallach.

No he aconseguit localitzar-la.

* * * * *

En el número de octubre de 1903 de la revista "Arquitectura y Construcción" aparecía una lámina con la fotografía de la finca de recreo de Maria Roset en Horta (Barcelona), proyectada por Antonio Serrallach.

No he aconseguido localitzarla.

* * * * *

In the issue of October 1903 of "Arquitectura y Construcción" you could see the picture of the house that Maria Roset had in Horta (Barcelona) -from the architect Antoni Serrallach-.

I ca'n't locate it nowadays.


1 comentari:

Escriu un comentari: