dijous, 3 d’octubre de 2019

BARCELONA / MURCIA - Coquillat - Mercats


(Mercat de Sarrià)

El 1908 Marcel·lià (no Marcelí com molts cops es publica) Coquillat projecta un mercat per a Múrcia, el Mercat de Verónicas, el qual tingué una vida molt trasbalsada: es va iniciar, al poc temps es va aturar, a tocar del 1930 es va acabar de forma diferent a la projectada i finalment es va enderrocar, una veritable llàstima.

El 1910 Arnau Calvet, arquitecte municipal de la llavors vila de Sarrià, i el mateix Coquillat, arquitecte municipal que era de la propera Barcelona, projecten el Mercat de Sarrià.

Aquest Mercat sí que es va dur a terme i es va inaugurar el 1913.

Es pot contemplar la forta influència del mercat murcià en el de Sarrià: la forma de l'entrada principal (varien el nombre d'arcs d'accés) i sobretot els laterals. És segur que el projecte té molt de Coquillat.

Coquillat té obra a Barcelona i província, a la regió de Múrcia, a les províncies d'Alacant (era fill d'Elx) i Tarragona i a Madrid, Valdepeñas  i Astúries, molta d'ella en estil modernista.

(Mercat de Sarrià)
(Mercat de Múrcia)

* * * * *

En 1908 Marceliano (no Marcelino como muchas veces se publica) Coquillat proyecta un mercado -plaza de abastos y salón de contrataciones- para Murcia, el Mercado de Verónicas, el cual tuvo una vida muy trastornada: se inició, al poco tiempo la obra se paralizó, se terminó cerca de 1930 de forma diferente a la proyectada y finalmente se derribó. Una verdadera lástima.

En 1910 Arnau Calvet, arquitecto municipal de la entonces villa de Sarrià, y el mismo Coquillat, arquitecto municipal que era de la cercana Barcelona, proyectan el Mercado de Sarrià.

Este Mercado sí se llevó a cabo y se inauguró en 1913.

Se puede contemplar la fuerte influencia que tuvo el mercado murciano en el de Sarrià: la forma de la entrada principal (varían el número de arcos de acceso) y sobre todo los laterales. Es seguro que el proyecto tiene mucho de  Coquillat.

Coquillat tiene obra en Barcelona y provincia, en la región de Murcia, en las provincias de Alicante (era hijo de Elche) y Tarragona y en Madrid, Valdepeñas y Asturias, mucha de ella en estilo modernista.

                                                 (Mercat de Sarrià)
                                                (Mercat de Múrcia)* * * * *

In 1908 Marceliano Coquillat projects a market for Murcia, the Verónicas Market, which had a very deranged life: the works were paralyzed, began again and finally it was completed around 1930 in a different style but was finally shot down.

In 1910 Arnau Calvet, municipal architect of the then village of Sarrià, and Coquillat himself, municipal architect of the nearby Barcelona, ​​designed the Sarrià Market.

This Market was carried out and opened in 1913.

You can see the strong influence that the Murcia market had in Sarrià: the shape of the main entrance (the number of access arches varies) and especially the lateral walls. It is certain that the project has a lot of Coquillat.

Coquillat has work in Barcelona and province, in the region of Murcia, in the provinces of Alicante (he was the son of Elche) and Tarragona and in Madrid, Valdepeñas and Asturias, much of it in Art Nouveau style.

(fotos: Valentí Pons Toujouse)
(plànols: Arxiu Municipal de Sarrià-Sant Gervasi i els de Múrcia publicats el 1909 a la revista Arquitectura y Construcción)

1 comentari:

Escriu un comentari: