dissabte, 7 d’octubre del 2023

NOVA YORK - Gaudí / Brugueras - MADAGASCAR


(foto: Valentí Pons Toujouse)

TEXTOS DESPRÉS DE LES FOTOS
TEXTO DESPUÉS DE LAS FOTOS
TEXT AFTER THE PICTURES

(foto: Valentí Pons Toujouse)


Antoni Gaudí, Hotel Attraction

Ignasi Brugueras, Office Building


En observar les estranyes formes del Tsingy Vermell a Anamalera (Madagascar ) vaig recordar el projecte de l'Hotel Attraction de Gaudí per a Nova York. 

Gaudí no es va inspirar en els Tsingy, però sí en les formes que ens deixa la Natura. Com ell deia "L'originalitat és tornar als orígens i els orígens estan en la Natura".

El 1908 uns empresaris van proposar a Gaudí projectar un hotel per a Nova York i el resulatat va ser l'Hotel Attraction que en aquella època hagués estat el més alt de la ciutat, donat que havia d'arribar fins als 360 metres d'altura. No es va dur a terme.

Anys després, el 1917, l'arquitecte Ignasi Brugueras, actiu a Centreamèrica, va idear l'Office Building, de formes gaudinianes, també per a Nova York i també irrealizat.

Compareu-ne les formes.

* * * *

Al observar las extrañas formas del Tsingy Rojo en Anamalera (Madagascar) recordé el proyecto del Hotel Attraction que ideó Gaudí para Nueva York.

Gaudí no se inspiró en el Tsingy, pero sí en las formas que nos deja la Naturaleza. Como él decía "La originalidad es volver a los orígenes y los orígenes están en la Naturaleza".

En 1908 unos empresarios propusieron a Gaudí proyectar un hotel para Nueva York y el resultado fue el Hotel Attraction que en esa época hubiera sido el más alto de la ciudad, dado que debía alcanzar los 360 metros de altura. No se llevó a cabo.

Años después, en 1917, el arquitecto Ignasi Brugueras, activo en Centroamérica, ideó el Office Building, de formas gaudinianas, también para Nueva York y también irrealizado.

Comparad sus formas.

* * * *

When I was observing the strange shapes of the Red Tsingy in Anamalera (Madagascar) I remembered the Hotel Attraction project that Gaudí devised for New York.

Gaudí was not inspired by the Tsingy, but he was inspired by the shapes that Nature leaves us. As he said "Originality is returning to the origins and the origins are in Nature."

In 1908, some businessmen proposed to Gaudí to design a hotel for New York and the result was the Attraction Hotel, which at that time would have been the tallest building in the city, because it had to reach 360 meters in height. It was not done.

Years later, in 1917, the architect Ignasi Brugueras, active in Central America, devised the Office Building, with Gaudinian shapes, also for New York and also unrealized.

Compare their shapes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Escriu un comentari: