vitpons@gmail.com

Si algú vol que tracti d'alguna edificació en concret, m'ho pot suggerir a aquest correu.
Si algú té alguna fotografia antiga d'algun edifici, encara que sigui desaparegut, s'agrairia.


Si alguien quiere que trate de algún edificio en concreto, me lo puede sugerir a este correo.
Si alguien tiene alguna fotografia antigua de algún edificio, aunque esté desaparecido, se agradecería.

dimecres, 27 de gener de 2016

IGUALADA - Sant Roc, 10-16

Una de les localitats catalanes amb més edificis modernistes és Igualada, la capital de l'Anoia. Això es deu sobretot a la riquesa produïda per les seves fàbriques de tractament de les pells, les adoberies. També al fet que un dels seus arquitectes municipals, en Josep Pausas, té una àmplia producció modernista.

A més, el modernisme a Igualada es perllongà en el temps, edificant-se edificis d'aquest estil quan a Barcelona ja imperava el noucentisme.


Hem escollit un edifici precisament de Josep Pausas, el que va projectar per a l'adober Ramon Vives i Maixenchs el 1913 al carrer de Sant Roc, un carrer estret cosa que fa que l'edifici sembli encara més monumental.


És una casa de veïns en la que les obertures de la primera planta són diferents a les de la resta. Els balcons són substituïts per finestres-balcons dividides en tres parts per unes finíssimes columnetes.


L'ornamentació és la pròpia del modernisme floral i s'observa sobretot en les obertures. El vestíbul presenta sostres amb pintures.

La façana quer dóna al Passeig de les Cabres és més senzilla.

    *   *   *   *   *

Una de las localidades catalanas con más edificios modernistas en Igualada, la capital de la comarca de l'Anoia (provincia de Barcelona).

Esto se debe sobre todo a la riqueza producida por sus fábricas de tratamiento de las pieles, las tenerías y curtidurías. También a que uno de sus arquitectos municipales, Josep Pausas, tiene una amplia producción modernista.

Además, el modernismo en Igualada se prolongó en el tiempo, edificándose edificios de este estilo cuando en Barcelona ya imperaba el novecentismo.


Hemos escogido un edificio precisamente de José Pausas: la casa que proyectó para el curtidor Ramon Vives Maixenchs en 1913 en la calle de Sant Roc, una calle estrecha que motiva que el edificio parezca aún más monumental.

Es una casa de vecinos en la que las aberturas de la primera planta son diferentes a las del resto. En ésta, los balcones son sustituidos por ventanas-balcones divididas en tres partes por unas finísimas columnas.


La ornamentación es la propia del modernismo floral y se observa sobre todo en las oberturas. El vestíbulo presenta techos con pinturas.

La fachada que da al paseo de les Cabres es más sencilla.    *   *   *   *   *

One of the Catalan towns with more Art Nouveaut buildings is Igualada, the capital of the county of l'Anoia (province of Barcelona).

This is mainly due to the wealth produced by its factories in treating skins, thus are the tanneries. Also one of its municipal architects, Josep Pausas, has extensive Art Nouveau production.

Furthermore, Art Nouveau in Igualada lasted over time, buildings of this style were constructed when in Barcelona prevailed the Noucentisme ones.

We have chosen a building designed precisely by Josep Pausas: the house he designed for the tanner Ramon Vives Maixenchs in 1913 in Sant Roc Street, a narrow street that encourages the building look even more monumental.

It is a tenement in which the openings of the first floor are different from the rest. In this, the balconies are replaced by windows-balconies divided into three parts by a wafer-thin columns.


The decoration is typical of floral modernisme and is seen mostly in the openings. The lobby has painted ceilings.

The facade at Passeig de les Cabres is less decorated.

2 comentaris:

  1. Es una localización que estando muy cerca de casa tengo pendiente.
    Habré de darme una vuelta por allí
    Salut

    ResponElimina
  2. Increíble!!! Per gaudir-ho.

    ResponElimina

Escriu un comentari: