dissabte, 2 de gener de 2016

BARCELONA - Esperança, 25

Al carrer de l'Esperança, 25 s'alça aquesta petita torre que va fer edificar Àngela Mas el 1905.

En aquells temps, l'indret es trobava en el límit de l'antic poble de Sarrià amb el de Barcelona.L'arquitecte encarregat del disseny de la casa va ser Bonaventura Conill (Barcelona, 1876-1946), arquitecte amb força obra modernista a Barcelona i a Lloret de Mar. Conill havia estat l'arquitecte municipal del poble d'Horta.

En aquesta torre combina el modernisme austríac amb el català. Són notables les sinuositats dels esgrafiats i dels ferros. Les línies verticals de la façana acaben en detalls ornamentals de ceràmica vidrada. El coronament de l'edifici mostra la influència austríaca de la Sezession i ajuda a donar més volumetria a la façana.Al davant de la casa hi ha el terreny per a un petit jardí.

En el plànol de l'edificació s'observa que en el plafó central de la façana anava destinada una fada modernista que o bé no es va dibuixar o bé es va substituir fa temps.


Actualment la casa hostatja el restaurant "El Trapío"

                                                     ************

En la calle de la Esperança, 25 se alza este pequeño chalé que hizo edificar Ángela Mas en 1905.

En aquellos tiempos, el lugar se encontraba en el límite del antiguo pueblo de Sarrià con el de Barcelona.El arquitecto encargado del diseño de la casa fue Bonaventura Conill (Barcelona, ​​1876-1946), arquitecto con bastante obra modernista en Barcelona y Lloret de Mar. Conill había sido el arquitecto municipal del pueblo de Horta.

En esta edificación combina el modernismo austríaco con el catalán. Son notables las sinuosidades de los esgrafiados y los hierros. Las líneas verticales de la fachada terminan en detalles ornamentales de cerámica vidriada. El coronamiento del edificio muestra la influencia austriaca de la Sezession y ayuda a dar más volumetría a la fachada.Delante de la casa hay terreno para un pequeño jardín.

En el plano de la edificación se observa que en el panel central de la fachada iba destinada un hada modernista que o bien no se dibujó o bien fue sustituida hace tiempo.

Actualmente la casa alberga el restaurante "El Trapío"

                                                     ************

In Esperança Street, 25 there is this small chalet that Àngela Mas had built in 1905.

At the time, the place was at the limit between the old town of Sarrià and Barcelona.

The architect that designed the house was Bonaventura Conill (Barcelona, ​​1876-1946), architect with Art Nouveau work in Barcelona and Lloret de Mar. Conill was the municipal architect of the disappeared town of Horta.

This building combines Austrian Art Nouveau and Catalan modernisme. Notable are the wavy lines of the sgraffiti and of the ironworks. The vertical lines of the façade end in glazed ceramic ornamental details. The crowning of the building shows the influence of the Austrian Sezession and helps give more volumes to the façade.

In front of the house there is ground for a small garden.

On the original plan of the building there was a modernist fairy drew in the central panel of the façade but there is not nowadays.


Currently the building houses the restaurant "El Trapío"


1 comentari:

Escriu un comentari: