dilluns, 1 de febrer de 2010

CERDANYOLA - BARCELONA


Aquests dos conjunts de cases presenten certes similituds tot i trobar-se en localitats diferents de la província de Barcelona, el primer a Barcelona ciutat i l'altre a Cerdanyola del Vallès.

El de Barcelona està al barri d'Horta, al carrer Canonge Almera, núm. 15-17 i el formen dues cases datades al 1914. No he localitzat el nom del seu autor.

El segon conjunt està al carrer Sant Francesc, núms. 11-19, constituït per cinc cases projectades per l'arquitecte Enric Matas Ramis, el propietari era Joan Aloy i van ser construïdes per Morral i Pujol el 1916.

Donada la similitud entre elles i que Matas té obres modernistes a Horta, podria dir-se que els dos conjunts són del mateix autor. La única diferència es troba en els laterals del coronament i en els òculs. L'estructura és la mateixa: cases de planta baixa amb una porta central flanquejada per dues finestres. L'ornamentació de les llindes és idèntica.

---

Estos dos conjuntos de casas presentan ciertas similitudes a pesar de estar en localidades diferentes de la provincia de Barcelona, el primero en Barcelona ciudad y el otro en Cerdanyola del Vallès.

El de Barcelona está en el barrio de Horta, en la calle Canonge Almera, núm. 15-17 y lo forman dos casas fechadas en el 1914. No he localizado el nombre de su autor.

El segundo conjunto está en la calle Sant Francesc, núms. 11-19, está constituido por cinco casas proyectadas por el arquitecto Enric Matas Ramis, el propietario era Joan Aloy y fueron construidas por Morral y Pujol el 1916.

Dada la similitud entre ellas y que Matas tiene obras modernistas en Horta, podria decirse que los dos conjuntos son del mismo autor. La única diferencia se encuentra en los laterales del coronamiento y en los óculos. La estructura es la misma: casas de planta baja con una puerta central flanqueada por dos ventanas. La decoración de los dinteles es idéntica.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Escriu un comentari: