vitpons@gmail.com

Si algú vol que tracti d'alguna edificació en concret, m'ho pot suggerir a aquest correu.
Si algú té alguna fotografia antiga d'algun edifici, encara que sigui desaparegut, s'agrairia.


Si alguien quiere que trate de algún edificio en concreto, me lo puede sugerir a este correo.
Si alguien tiene alguna fotografia antigua de algún edificio, aunque esté desaparecido, se agradecería.

dilluns, 1 de març de 2010

CERDANYOLA - Prat de la RibaGairebé al límit entre Cerdanyola i Ripollet i proper a la fàbrica de la Uralita s'obre la Gran Via Prat de la Riba. En aquesta via en el tram comprès entre els carrers Mancomunitat i Clos s'alçaven tota una sèrie d'edificacions modernistes, algunes de les quals podem observar en aquesta foto del Servei de Patrimoni de l'Ajuntament de Cerdanyola.

Formaven un conjunt força uniforme. Lamentablement, la major part ha estat substituïda per edificis força corrents. Resten dempeus els números 42-44, cantonada Tiana, amb el coronament mutilat; els números 54-58, amb una ampliació dels anys 2000, i el número 60.

La casa més notable del conjunt és la que podem veure en primer terme. Es tracta de la casa Masachs d'Eduard Maria Balcells, tot i que els plànols de la mateixa estan signats per Manuel J. Raspall, donat que Balcells era l'arquitecte municipal.

La resta de les edificacions que s'observen són obra del prolífic mestre d'obres Josep Graner.
Cerca del limite entre las poblaciones de Cerdanyola y Ripollet, en la zona en donde se encuentra la fabrica Uralita, se abre la Gran Via Prat de la Riba. En esta calle, en el tramo comprendido entre las calles Mancomunitat y Clos, había una serie de edificaciones modernistas, algunas de las cuales podemos observar en esta foto del Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de Cerdanyola.

Formaban un conjunto muy uniforme. Lamentablemente, la mayor parte ha sido sustituido por edificios muy corrientes. Todavía se conservan los números 42-44, esquina Tiana, con el coronamiento mutilado; los números 54-58 con una ampliación de los años 2000 y el número 60.

La casa más destacada del conjunto es la que observamos en primer término. Se trata de la casa Masachs de Eduard Maria Balcells, aunque los planos los firma Manuel J. Raspall, dado que Balcells era el arquitecto municipal.

El resto de edificaciones que observamos en la fotografía son obra del prolífico maestro de obras Josep Graner.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Escriu un comentari: