diumenge, 1 d’abril del 2012

ALGESIRES / ALGECIRAS - Kursaal


El Casino Balneari Kursaal d’Algesires va ser una iniciativa del francès George Cruissé d’Ancourt el qual va sol·licitar el projecte a l’arquitecte Santiago Sanguinetti, un dels més famosos de la zona i que aquell any, 1910, va passar de ser l’arquitecte municipal de Ronda (Màlaga) a ser-ho de Ceuta.

Sanguinetti va dissenyar un pavelló força il·luminat fet a base de fusta, ferro i vidre i on cadascun dels ferros de suport dels vidres estava coronat amb un petit pinacle. L’edifici se situava a la Playa del Chorruelo damunt de les aigües en forma de palafit.

El projecte es va modificar lleugerament pels enginyers militars Mariano del Pozo i Miguel Cardona que són qui finalment s’encarregaren del mateix.

Es va inaugurar l’abril del 1911 i el curiós del cas és que a la crònica apareguda a “La Correspondencia de España” el dia 25 es parlava de “estilo modernista”, cosa poc freqüent a l’època, i de “irreprochable gusto”

El pavelló tenia un balcó corregut de cara al mar, un vestíbul, dos salons d’estar, un d’espectacles amb ball i sessions de cinema i un bar.

El foc el destruí el 16 d’octubre del 1942.El Casino Balneario Kursaal de Algeciras fue una iniciativa del francés George Cruissé de Ancourt quien solicitó el proyecto al arquitecto Santiago Sanguinetti, uno de los más famosos de la zona y que aquel año, 1910, pasó de ser el arquitecto municipal de Ronda (Málaga) a serlo de Ceuta.

Sanguinetti diseñó un pabellón bastante iluminado hecho a base de madera, hierro y cristal y en donde cada uno de los hierros de apoyo de los cristales estaba coronado con un pequeño pináculo. El edificio se situaba encima de las aguas de la Playa del Chorruelo en forma de palafito.

El proyecto se modificó ligeramente por los ingenieros militares Mariano del Pozo y Miguel Cardona que son quienes finalmente se encargaron del mismo.

Se inauguró en abril del 1911 y lo curioso del caso es que en la crónica aparecida en "La Correspondencia de España" del día 25 se hablaba de "estilo modernista", lo cual era poco frecuente en la época, y de "irreprochable gusto "

El pabellón tenía un balcón corrido de cara al mar, un vestíbulo, dos salones de estar, un salón de espectáculos para baile y sesiones de cine, y un bar.

El fuego lo destruyó el 16 de octubre de 1942.

Agradecería si alguien me pudiera enviar una foto mejor.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Escriu un comentari: