dissabte, 26 de novembre de 2016

DÜSSELDORF - Schadowstr., 23

El modernisme va ser un moviment que es va donar en gairebé tots els països. Les Exposicions, Congressos, viatges d'estudis i revistes tenien molt a veure en la seva difusió.

A Alemanya s'editaven les revistes "Moderne Neubauten", "Neue Architektur", etc i és precisament en el número del 4t any de la primera que apareix aquesta fotografia de la casa comerç dels germans Mangold a Düsseldorf.

SIgnada pels arquitectes Gottfried Wehling i Alois Ludwig va ser construïda el 1900 al carrer Schadow (Schadowstrasse, 23). Actualment desapareguda

Es pot veure influències de l'Art Nouveau amb la finestra circular, de la Sezession i del Jugendstil alemany.

És notable la decoració ceràmica de la façana, la forja de la porta d'accés i del balcó superior, la representació dels personatges amb les diferents vestimentes que s'hi venien, etc.* * * * 

El modernismo fue un movimiento que se dio en casi todos los países. Las Exposiciones, Congresos, viajes de estudios y revistas ayudaron mucho en su difusión.

En Alemania se editaban las revistas "Moderne Neubauten", "Neue Architektur", etc y es precisamente en el número del 4º año de la primera que aparece esta fotografía de la casa comercio de los hermanos Mangold en Düsseldorf.

Firmada por los arquitectos Gottfried Wehling y Alois Ludwig fue construida en 1900 en la calle Schadow (Schadowstrasse, 23). Actualmente desaparecida

Se aprecian influencias del Art Nouveau en la ventana circular, de la Sezession y del Jugendstil alemán.

Es notable la decoración cerámica de la fachada, la forja de la puerta de acceso y del balcón superior, la representación de los personajes con las diferentes vestimentas que se vendían, etc.


* * * * 

Art Nouveau was a movement that occurred in almost all countries. The exhibitions, congresses, study trips and magazines helped a lot in its diffusion.

In Germany were edited the magazines "Moderne Neubauten", "Neue Architektur" and it is precisely in the number of the 4th year of the first one that appears this photograph of the Mangold brothers' trading house in Düsseldorf.

Signed by architects Gottfried Wehling and Alois Ludwig, the house was built in 1900 on Schadow Street (Schadowstrasse, 23). Currently dissapeared.

There are influences of Art Nouveau in the circular window, the Sezession and the German Jugendstil.


It is remarkable the ceramic decoration of the facade, the forge of the access door and in the upper balcony, the representation of the characters with the different clothes that were sold, etc.

1 comentari:

Escriu un comentari: