dissabte, 12 de novembre de 2016

SARAGOSSA - stand "Anís del Mono" - Exposició Hispano Francesa


(revista Mercurio, 1908)

Em va sorprendre l'altre dia trobar fotos d'alguns dels stands que havia a l'Exposició Hispano-Francesa de Saragossa del 1908. Són conegudes les edificacions però no ho són els diferents estands dels participants en la mateixa.
Un d'ells em va cridar l'atenció, era el de la casa "Anís del Mono" de Badalona un  stand modernista en el que destaca el mono darwinià símbol de la casa.

No deia res del seu projectista, però l'atribuiria a l'arquitecte Joan Amigó, arquitecte de capçalera de la família de Vicenç Bosch, propietari d'Anís del Mono per qui va fer la casa a Badalona (1905), la casa d'estiueig a Arbúcies (1907), el panteó familiar (1907) i les diverses fases de la fàbrica (algunes d'elles amb plànols signats per Agustí Domingo per no poder signar Amigó en ser arquitecte municipal de la població) i la botiga del carrer Ferran a Barcelona.

Per altra banda, Amigó sí que consta com el dissenyador de  l'stand que la fàbrica d'anís va presentar a l'Exposició de Brussel·les del 1910 de la qual no he aconseguit cap fotografia.

Segurament Amigó comptà amb la col·laboració de l'escenògraf i decorador Salvador Alarma com ja va passar amb l'esmentada botiga del carrer Ferran.


* * * * * 

Me sorprendió el otro día encontrar fotos de algunos de los stands que había en la Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza del 1908. Son conocidas las edificaciones pero no lo son tanto los diferentes stands de los participantes.
Uno de ellos me llamó la atención, era el de la casa "Anís del Mono" de Badalona, un stand modernista en el que destaca el mono darwiniano símbolo de la casa.

No decía nada acerca de su proyectista, pero lo atribuiría al arquitecto Joan Amigó, arquitecto de cabecera de la familia de Vicente Bosch, propietario de Anís del Mono para quien proyectó la casa en Badalona (1905), la casa de veraneo en Arbúcies (1907), el panteón familiar (1907) y las diversas fases de la fábrica (algunas de ellas con planos firmados por Agustín Domingo por no poder firmar Amigó por ser el arquitecto municipal de la población) y la tienda de la calle Ferran en Barcelona.

Por otra parte, Amigó sí que consta como el diseñador del stand que la fábrica de anís presentó en la Exposición de Bruselas de 1910, del que no he conseguido ninguna fotografía.

Seguramente Amigó contó con la colaboración del escenógrafo y decorador Salvador Alarma como ya ocurrió en la mencionada tienda de la calle Ferran.


(cartells de Ramon Casas per a la publicitat de la marca)

* * * * * 

The other day I was surprised to find photos of some of the stands of the Hispano-French Exhibition of Zaragoza (1908). The buildings are known but not so much the different stands of the participants.

In this post you can see one of them: the one of the house "Anís del Mono" of Badalona, ​​an Art Nouveau stand with the figure of Darwinian monkey symbol of the factory.

He did not say anything about his designer, but I attributed it to the architect Joan Amigó, architect of  the family of Vicente Bosch, owner of Anís del Mono for whom he designed the house in Badalona (1905), the summer house in Arbúcies (1907) ), the family grave (1907) and the different phases of the factory (some of them with plans signed by Agustin Domingo for not being able to sign Amigó for being the municipal architect of the town) and the Ferran street store in Barcelona.

On the other hand, Amigó does appear as the designer of the stand that the anise factory presented at the Brussels Exhibition of 1910.

Surely Amigó had the collaboration of the decorator Salvador Alarma as it already happened in the above-mentioned store on Ferran Street.


1 comentari:

Escriu un comentari: