dijous, 9 de maig de 2019

BARCELONA - Cases Cooperativa Militar


El 06-06-1927 s'inaugurava amb la presència del General Primo de Rivera el conjunt de 42 cases barates que la Cooperativa Militar va batejar amb el seu nom.

Les cases eren una promoció de l'esmentada cooperativa destinada a sergents.

Del conjunt de 42 cases de la promoció "Marqués de Estella" només en queden algunes, això sí es conserven plenament les que formen el passatge del Tinent Costa, passatge dedicat al tinent Vicenç Costa Blanco, secretari de la Cooperativa.

Originalment ocupava l'illa formada pels carrers Mascaró, Torre dels Pardals, Segle XX i Marquesa de Caldes de Montbui.

Es tracta d'un conjunt de cases de planta baixa i pis, inspirada en la Sezession austríaca, i projectades per l'arquitecte Antoni Millàs.

Aquest va ser el segon dels tres conjunts que la Cooperativa Militar va dissenyar pràcticament iguals. El primer va ser a Sant Antoni Maria Claret - Travessera de Gràcia, tocant a Sant Pau  (arquitectes Antoni Millàs i Enric de Babot, 1920/22)  i el tercer a Torre Vélez i Sant Quintí (Enric de Babot, 1930)


* * * * *

El 06-06-1927 se inauguraba, con la presencia del General Primo de Rivera, el conjunto de 42 casas baratas que la Cooperativa Militar bautizó con su nombre.

Las casas eran una promoción de dicha cooperativa destinada a sargentos.

Del conjunto de 42 casas de la promoción "Marqués de Estella" solo quedan algunas en pie, eso sí se conservan plenamente las que forman el pasaje del Tinent Costa, pasaje dedicado al teniente Vicente Costa Blanco, secretario de dicha Cooperativa.

Originalmente ocupaba la manzana formada por las calles Mascaró, Torre dels Pardals, Siglo XX y Marquesa de Caldes de Montbui.

Se trata de un conjunto de casas de planta baja y piso, inspirada en la Sezession austriaca, y proyectadas por el arquitecto Antoni Millàs.

Este fue el segundo conjunto de los tres que la Cooperativa Militar diseñó prácticamente iguales. El primero fue en San Antoni María Claret - Travessera de Gracia, junto al hospital de Sant Pau (arquitectos Antoni Millàs y Enrique de Babot, 1920/22) y el tercero en Torre Vélez y Sant Quintí (Enrique de Babot, 1930)

* * * * *

On 06-06-1927 was inaugurated the set of 42 houses that the Military Cooperative with the presence of General Primo de Rivera. The set was named after him.

The houses were a promotion of this cooperative destined for sergeants.

Only a few houses of the 42 still remain but you could see how it was  at the passage of Tinent Costa, a passage dedicated to Lieutenant Vicente Costa Blanco, secretary of the Cooperativa.

Originally it occupied the area compressed by the streets Mascaró, Torre dels Pardals, Segle XX and Marquesa de Caldes de Montbui.

It is a set of ground floor and apartment houses, inspired by the Austrian Sezession, and projected by architect Antoni Millàs.

This was the second set of the three that the Military Cooperative designed virtually equally. The first one was in San Antoni María Claret - Travessera de Gracia, next to the hospital of Sant Pau (architects Antoni Millàs and Enrique de Babot, 1920/22) and the third one in Torre Vélez and Sant Quintí (Enrique de Babot, 1930)

                                              (fotos: Valentí Pons Toujouse)

(foto: Brangulí)

1 comentari:

Escriu un comentari: